Luchtwassers - Veldman Techniek

Luchtwassers

Techniek

Veldman Techniek is uw (aanspreek)partner voor alles wat met uw stal te maken heeft, voor varkens-, pluimvee-, rundvee-, paarden-, schapen-, konijnen- en geitenstallen.

Neem contact op!

Noodzakelijk kwaad, of de uitkomst?

De meeste veehouders zullen hem liever kwijt dan rijk zijn, maar voor de burger en de overheid is het de uitkomst: “de Luchtwasser”. Al enkele jaren is de luchtwasser een redelijk standaard gegeven in de varkenshouderij, echter begint deze de laatste jaren ook zijn weg te vinden in de overige sectoren. Zo bieden luchtwassers ook mogelijkheden voor onder andere rundveehouders en geitenhouders. Door de toenemende regeldruk wordt het steeds aantrekkelijker om een luchtwasser aan te schaffen. Tevens kan er, mits er de beschikking over eigen grond bestaat, bespaard worden op de aanvoer van stikstof.

Type luchtwasser

De luchtwassers zijn te onderscheiden in tegenstroom-, dwarsstroom- en gelijkstroomwassers vanwege de manier waarop de uitgaande (smerige) stallucht en het waswater door het filterpakket van de wasser stromen. Voor de veehouderij zijn er (naast de uitvoering) 3 (toegelaten) wassystemen beschikbaar:

  • Biologisch systeem
  • Chemisch systeem
  • Gecombineerd systeem

Een biologisch luchtwassysteem werkt door de inzet van micro-organismen (bacteriën) in het waswater. Deze hebben tot doel om de ammoniak en geur uit de stallucht te verwijderen. Reductie bij de toegelaten biologische luchtwassystemen bedraagt 70% op ammoniak, gemiddeld 45% op geur en ongeveer 60 tot 75% op stof.

Een chemisch luchtwassysteem werkt door de toevoeging van zuur aan het waswater. Hierdoor wordt de pH-waarde verlaagd en kan er meer ammoniak en geur uit de uitgaande stallucht worden verwijderd. Reductie van de toegelaten chemische luchtwassystemen bedraagt 70 tot 95% op ammoniak, 30 tot 40% op geur en gemiddeld 30% op stof.

Gecombineerde luchtwassystemen bestaan uit meerdere (minimaal 2) wassystemen geïntegreerd in een gecombineerd systeem. Met deze luchtwassystemen wordt de uitgaande stallucht meerdere keren gewassen/gereinigd. Het huidige gecombineerde bestaan uit een biologisch of chemisch luchtwassysteem gecombineerd met een waterwasser en/of bio filter. De huidige (toegelaten) gecombineerde systemen reduceren ammoniak met 70 tot 85%. Geurreductie ligt eveneens tussen de 70 en 85% en de gemiddelde fijn stofemissie bedraagt 80%.

Plaatsing van de luchtwassers

De luchtwasser wordt meestal aan de kopse kant van de stal geplaatst zodat de luchtstroming optimaal is. Dit kan zowel op de grond als op hoogte met een (stalen) bok. Ook is het mogelijk om de wasser bovenin de stal in te bouwen. Dit heeft als nadeel dat er aanpassingen aan het dak moeten plaatsvinden (kostenverhogend), terwijl er in de stal een (stalen) bok moet worden gebouwd. Deze moet voorzien zijn van een draag plateau met voldoende draagkracht om een wasser in volbedrijf te kunnen dragen. In de stal wordt een centraal afzuigkanaal gemaakt waarop alle regel-/meetkleppen van de afdelingen in uitkomen. De ventilatoren worden in de wand tussen het centraal afzuigkanaal en de drukkamer (deze zit tussen het kanaal en de luchtwasser) geplaatst. Deze ventilatoren zuigen de warme/vuile lucht uit de stal en drukken deze via de drukkamer de wasser in waar de lucht dan wordt gereinigd.

Luchtwassers op een open stal

Waar de meeste ondernemers bij het hebben over een luchtwasser direct denken aan de gesloten varkensstallen met een centraal afzuigkanaal, kan een luchtwasser ook goed worden ingezet op een open stal. Veldman Techniek plaatse in 2009 de eerste luchtwasser en in 2013 de eerste wasser op een open stal. Waar het door de strenge wetgeving steeds interessanter wordt blijven de mensen huiverig om in een gesloten stal te moeten werken. Wel dient er bij het ontwerp van de open stal rekening gehouden worden met een luchtwasser zodat deze optimaal werkt. Bij een open stal is het namelijk van belang dat de openingen dichter bij de wasser het langste gesloten blijven. Dit is van belang zodat er geen dwarsstroming ontstaat (ventilatie gordijnen opdelen in segmenten).

Warmte terugwinning

Door nieuwe ontwikkelingen kan de wasser ook fungeren om warmte te winnen uit de stal. Het principe hier achter is vrij simpel; de warme lucht uit de stal verwarmt het water in de wasser tot 16°C a 20°C. Dit water word vervolgens door een warmte wisselaar terug gebracht tot rond de 13°C; de gewonnen warmte kan worden hergebruikt in de stal. Dit is vooral interessant in varkensstallen doordat hier meer warmte vrijkomt en er ook meer warmte wordt gebruikt binnen het bedrijf. Hierin kunnen overigens ook warmte wisselaars gebruikt worden die gebruik maken van lucht – lucht, water – water of water – lucht overdracht.

Chemisch of bio-combi?

Waar er de laatste jaren vooral negatieve verhalen waren over de chemische wasser ten aanzien van het zuur en de zuur-bestendigheid van uw stal, is het met behulp van aanpassingen aan uw gevel prima werkzaam om voor een chemische wasser te kiezen. Ook heeft een chemische wasser als voordeel dat het spuiwater veel meer ammoniak kan opnemen. Hierdoor is er uiteindelijk minder water nodig en ontstaat er een geconcentreerder eindproduct.

Veldman Techniek luchtwasser folder

 

Copyright 2024 © Veldman Techniek | Design en realisatie Advice