Inspecties - Veldman Techniek

Inspecties

Veldman Group is gespecialiseerd en gecertificeerd in het uitvoeren van keuringen.

Neem contact op!

Klik hier om een aanvraag te doen voor een elektra inspectie

Klik hier om een aanvraag te doen voor een zonne-energie inspectie

Elektrakeuring

Een elektra inspectie geeft u inzicht in de staat van onderhoud van de elektrische installatie. Met die inzichten kan elke ondernemer onderhoud laten uitvoeren voordat problemen ontstaan.

De meest voorkomende gebreken zijn:

 1. Vervuiling/oxidatie
 2. Knagerij aan bekabeling
 3. Beschadigd schakelmateriaal
 4. Verlichting
 5. Niet afgesloten schakel- en verdeelkasten
 6. Overbelasting

Waar bestaat de elektra keuring uit?

 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving
 • Rapportage van de bevindingen

keuringen

Wij kunnen deze keuring voor u uitvoeren. Onze gecertificeerde elektra-inspecteur maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf. U krijgt tips om de brandveiligheid op uw bedrijf te verbeteren en aandachtspunten worden benoemd. Na het bezoek maakt de elektra-inspecteur een rapportage. In de rapportage kunt u zien of uw installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Als er problemen zijn, dan geeft de rapportage ook aan welke gebreken als eerste om een oplossing vragen. Indien gewenst kunnen wij de herstelpunten ook voor u oplossen.

Wij kunnen de volgende keuringen voor u uitvoeren:

NEN1010

 • NEN1010 is de norm voor laagspanningsinstallaties. NEN1010 geeft aan hoe laagspanningsinstallaties veilig worden aangelegd, uitgebreid en aangepast. Daarnaast geeft de norm duidelijkheid over controles en inspecties bij de oplevering van projecten. Zowel van woningen, als van utiliteitsbouw en industriële gebouwen.

NEN3140

 • NEN3140 is de norm waaraan elektrische installaties in woningen en bedrijfspanden dienen te voldoen. Deze NEN3140 inspectie is een periodieke inspectie aan uw bestaande elektrische installaties. Tijdens deze inspectie wordt uw elektrische installatie getoetst op diverse aspecten gericht op een veilige bedrijfsvoering. Tevens moet elke beheerder van een elektronische installatie aan een veiligheidsbeleid voldoen.

Scope 8

 • De SCIOS Scope 8 inspectie geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties. Het doel hiervan is om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Deze elektra inspectie richt zich op uw totale elektrische installatie.

Scope 10/NTA8220

 • De SCIOS Scope 10 inspectie is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

Scope 12

 • Scope 12 is de inspectie van zonnestroominstallaties DC- en AC-zijdig, waarbij AC-zijdig de scope reikt vanaf de omvormer(s) van de PV-installatie tot en met de hoofdaansluiting.

 

Klik hier om een aanvraag te doen voor een elektra inspectie

Klik hier om een aanvraag te doen voor een zonne-energie inspectie

Copyright 2024 © Veldman Techniek | Design en realisatie Advice